byabladet framsida

Byabladet är politiskt oberoende. Tidningen ges ut på uppdrag av Ramsjö Bygderåd.
Den delas ut gratis till alla året runt boende hushåll på postnummerområde 820 46.

Målet är att tidningen skall komma ut i slutet på varje månad, och syftet med tidningen är att ge innevånarna information om vad som händer i våra trakter.

Alla är välkomna att skicka in artiklar och liknande till tidningen.

Insändare ska godkännas av ansvarig utgivare före tryckning.

Annonser, information, gratulationer, hälsningar m m skickas in till Bygderådet på ramsjo@telia.com

Du som bor utanför detta område kan prenumerera på Byabladet.
Kostnad 150kr/år = 12 nummer. BG: 5812-2672 Skriv ”prenumeration” på meddelande eller BG avin.