Bygderådet

Vi jobbar med lokala frågor..

 • Kansli för föreningarna, posthantering, bensinmacken.
 • Omsorgsnära tjänster: Om du behöver hjälp med ex, snöskottning, gräsklippning m m
 • Byabladet. Lokal tidning som delas ut gratis varje månad inom 820 46 postnummerområdet.
 • Boende utanför detta område kan prenumerera på tidningen
 • Projektarbeten.
 • Service av gräsklippare, motorsågar, röjsågar m m.
 • Hjälper Nyinflyttade med frågor och funderingar.

Ändamål:

Bygderådet har till ändamål att stimulera en levande bygd genom att samordna de aktiviteter som är gemensamma för invånare,
föreningar och organisationer, samt genom att etablera och förmedla kontakter med politiker och myndigheter.

Utifrån lokal förankring skall Bygderådet aktivt verka för det samlade områdets olika intressen.

Bygderådet skall fungera som ett öppet forum, där allt som berör bygden skall kunna behandlas och där den enskilde så väl som
företag, föreningar eller utvecklingsgrupper har yttranderätt.

Bygderådet är politiskt och religiöst obundet.

Bygderåd är en benämning på en paraplyorganisation
En utveckling från ”Hela Sverige skall leva” kampanjen via ”90-talets byapolitik”


 

Styrelse för Ramsjö Bygderåd 2014-03-18

 • Ordförande: Göran Hammarström
 • Kassör/Sekreterare: Ingrid Olsson
 • Ledamot: Josefina Wikström
 • Rose Marie Elverstig (Hbf)
 • Karla Jansson (Spf)
 • Christer Esbjörnsson
 • Gunilla Thor
 • Ersättare: Rolf Hjelm
  • Tobias Walter

I Kvartalsmöten med Närljus och övrig Byaråd/Byalag i Ljusdals kommun ingår Ingrid Olsson.

Ramsjö Bygderåd håller allmänt möte andra torsdagen i varje månad i Bygderådets lokal och alla är välkomna!
Tid: kl. 18.00 Medverkande partners är bl a:

 • Ljusdals kommun
 • Länsstyrelsen
 • NärLjus
 • Ljusdals lantbruksföretag
 • Utvecklingscentrum
 • ABF
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden
 • Länsbygderådet Gävleborg X-ing.
 • Folkrörelserådet, Glesbygdsverket (kan adjungeras)
 • Brottsförebyggande rådet BOJ
 • Ramsjö/Ljusdals församling. Kyrkan

Omsorgsnära tjänster:

 • Snöskottning
 • Röjning, gräsklippning
 • Bär/Lyfthjälp
 • Byte av t ex glödlampor m m

Ramsjö föreningar:

 • Bensinmacken
 • Ramsjö SPF
 • Ramsjö
 • Fiskevårdsområde
 • Hembygdsföreningen
 • Kyrkan
 • Ramsjö församling
 • Ramsjö Sportklubb
 • Jaktskytteklubben
 • Barn/Ungdom