Enåsengruvan
Gruvan, den enda guldgruvan i Europa, startade under 1984, då enbart som dagbrott. Under 1988-89 började man med underjordsbrytning för att försöka finna fler ådror med guldmalm. 1991 var Enåsen epoken till ända och gruvan lades ned. Idag är dagbrott och orten under jord igenfyllda med vatten och det mesta av både anrikningsverk och andra byggnader har flyttats därifrån.
Invigningsstenen. Denna sten skrev Carl den XVI Gustaf sitt namn på, när han 1984 invigde guldgruvan i Enåsen. Stenen stod från en början vid Enåsengruvan, men i samband med dess nedläggning flyttades stenen ner till Ramsjö by. Stenen finns att beskåda mitt emot affären.