Gådavallen

Genuin fäbodvall som har byggnader och anor från 1600-talet.
Levande fäbodvall med betande djur på sommaren.
Det mesta är bevarat från den tid då fäboden var i bruk ifrån 1600-talet till andra världskriget.
En fäbodvall är en under sommarhalvår använd samlingsplats för fän (betande husdjur) som fritt eller med vallning (gjeting, gätning) får beta på stället och/eller i dess omgivningar vilka sammantagna ligger på ett betydande avstånd från fänas hemgård. Fäboddriften var förr i tiden ett nödvändigt komplement till driften på hemgården, detta i och med att den senare vanligen inte kunde sörja för den mängd hö som behövdes under ett år.
Här går att bo i fäbodstugor under sommaren eller under jakter och event för att uppleva tidens vingslag.

Läs mer om möjligheter till jakt och events på
Norrigårdens Jakt & Events hemsida genom att klicka här >>