Hembygdsgården
Hembygdsföreningen bildades 1947 och lugna udden valdes ut som lämplig plats för hembygdsgården.

Nagg-Jons i byn Sund flyttades till lugna udden 1955.

Byggnaden övertogs genom ett byte. Ägaren fick virke till ett nytt hus på två rum och kök i utbyte mot 1700-tals gården.

Gården fick sitt namn av bonden och spelmannen Nagg-Jons, som enligt en gammal sägen var tvungen att skjuta sju björnar på en dag för att få den flicka han ville gifta sig med. Naturligtvis lyckades han med uppgiften och giftermålet genomfördes.

Idag finns ett museum på övervåningen, där föremål från bygden ställs ut. Här finns även handikapptoalett.

För visning
Kontakta Rose-Marie Elverstig på
0651-500 63
el mail: ramsjo@telia.com