Högbränntjärn

Högbränntjärn utgör ett av de mest opåverkade och urskogsartade domänreservaten i kommunen.

Det 11 ha stora reservatet domineras av en 400 – 500 år gammal tallskog. Här har man möjlighet att se olika sällsynta djur och växter.