Juån
 
En rastplats som byggts i samarbete med Ramsjö byaråd och Östavalls intresseförening. Detta är den norra infarten längs riksväg 83 till Hälsingland och Ljusdals kommun. Här finns ett gapskjul där det finns möjlighet att göra upp en eld och grilla. Här finns även 2 toaletter. Informationstavlor över Ljusdals och Ånges kommun finns här samt även informationstavla över Gävleborgs län.