Kvistabäcken

 

Kilometerlång flottningsränna i sten med sex dammar som har anor från 1870-talet. Ingen annanstans i länet finns en så lång sammanhängande sträcka med bevarade dammbyggnader och rännor från bäckflottning som i Kvistabäcken. Flottleden restaurerades 1993-94. Här hålls varje år en flottningsdag då man kan se hur flottningen gick till.

Se ett filmklipp på ”youtube.com” från 2013 här >>