Äldrevården
Ålderdomshemmet Nyhem, byggdes 1956 och byggdes om 1994 om till gruppboende. Det finns permanent/kortids platser. I anslutning till servicehuset finns ett antal pensionärslägenheter. Om behovet finns har man rätt att få trygghetslarm i eget boende vart
man än bor i kommunen. Maten kommer från central-köket i Ramsjö, både till Nyhem och hemtjänsten.Hemtjänstpersonalen åker ut till de behövande som
har eget boende i Ramsjö och Hennan samt till alla byarna omkring Ramsjö.

Serveras även öppet för allmänheten på ramsjö skola.

I källarvåningen på Nyhem finns ett gym, med styrketräningsredskap, omklädningsrum med dusch. Fotvården har också lokal här, även hårvård finns i samma lokal.

Tel till Nyhem är 0651-188 76, 188 77

Eller direkt till Anneli Hjert på 0651-188 75