Bensin och Diesel
Ramsjö Byaråd Ek.förening

Är namnet på den medlemsförening som innehar vår bensimack.
Bensinmacken kommer i fortsättningen att heta:

BY- Macken
Ramsjö

Där du tankar med de flesta på marknaden förekommande bankkort med chip, såsom Master Card och Visa osv.

För den som vill finns det också möjlighet att erhåll ett lokalkort där man faktureras för varje månad mot en kostnad av 100 kr/år, vilket kan ses som en faktureringsavgift.

Som medlem med lokalkort erhåller du en rabatt om 15 öre/litern.
Önskar du bli medlem i föreningen betalar du en inträdesavgift på 500 kr, och därefter 100 kr/år.