Brandkåren
Brandkåren i Ramsjö har sammanlagt 8 deltidsanställda brandmän.
Det finns också frivilliga brandvärn. De anställda har även utbildats i något som heter IVPA.IVPA står för I Väntan På Ambulans.  Brandmännens viktigaste uppgift är att ge syrgas samt trygghet och stöd i väntan på att ambulansen ska komma.

Vid akut behov ring 112