Historia
Det finns oändligt  mycket att skriva om Ramsjös historia och de händelser som utspelats här.
Förhoppningsvis kommer det en möjlighet att utöka det som står nedan på denna hemsida.
En målsättning är även att bygga en stor bilddatabas med fotografier från olika tidsepoker.

En sida som kan rekommenderas är Thunvalls hemsida: http://www.thunvalls.nu/

Sammanfattningen från Ramsjö bygdeinformation, projekt landsbygdsutveckling:

Ramsjö, församlingen i Ljusdals nordvästra hörn, en typisk skogsby med milsvida djupa skogar, glittrande tjärnar och vackra vyer.

Som störst var Ramsjö år 1900 med 1839 invånare.

Ramsjö startade som egen kommun 1860 och utvecklades i takt med skogsbruket och avverkningarna.
Den största delen av inbyggarna hämtade sin inkomst av skogen, med industriell verksamhet byggdes
också upp i tätorten, bl a sy- träsko- och gummifabrik. Satsningen på nya industrier och kanske malmbrytning
sågs på 60-talet som möjligheter för att sätta en spärr på den negativa utvecklingen.
I flera år hade gruvbolagen sökt och även funnit malm som koppar och nickel i Ramsjö.
Detta resulterade också så småningom i att Boliden kunde öppna sin guldgruva på Enåsen, men även den epoken är nu till ända.

Idag är Ramsjö nere i ett invånarantal på under 600 personer och börjar nu plana ut något efter den stora nedgången i börja på sjuttiotalet.

Bygden domineras av den två mil långa Hennasjön, där det  är rika tillfällen till bad och fiske.
En sevärdhet av stora mått är naturreservatet på Gräningsvallen med bl a urskogsområden omkring Ensjölokarna.
Av de många vackra utflyktsmålen bör särskilt nämnas Sundshockeln med vidsträckt utsikt över bygden.
Hembygdsgården på Lugna Udden är väl värd ett besök, här får man en god bild av hur en Hälsingegård från sjuttonhundratalet kunde te sig.

Dagens samhällsservice är förhållandevis mycket god, en bra äldreomsorg, en bra barnomsorg och 9-årig grundskola.

Problemet i en så liten by blir mer på det privata sidan. Privat företagsamhet med service blir inte kommersiellt gångbara. Trots läget vid norra stambanan och riksväg 83 blir kommunikationer i alla former svår att anpassa.