Ramsjö kyrka
 
Ramsjö kyrka är helt bygd i trä och ritades av arkitekten S Enander 1834. Kyrkan stod färdig 1837 och den första gudstjänsten hölls i oktober månad samma år. Men kyrkan invigdes inte förrän 1844 och invigningen sköttes av kontraktsprosten Erik Agrell. Kyrktornet låg till en början i öster och hade då en klocka. När man några år senare satte två klockor i tornet började tornet att luta. Tornet orkade inte med vibrationerna från dessa två klockor och man beslutade då att uppföra ett nytt torn och detta placerades i väster. Kyrkan renoverades 1907-1908 samt åren 1958 – 1959. I början av 1990-talet målades kyrkan om både invändigt och utvändigt samt att taket lagades och målades. Kyrkan har råkat ut för 2 åsknedslag vilket orsakat bränder, detta var åren 1928 samt 1935. Bränderna lyckades man släcka snabbt, tack vare hjälp från ortsbefolkningen som hjälptes åt att langa hinkar med vatten. Hinkarna langades upp till tornet och därifrån kunde man sedan hälla vatten på elden som slocknade. Ida Gawell, mer känd som Delsbostintan, gifte sig i Ramsjö kyrka 20 juli 1898, med barnläkaren Moritz Blumenthal. De vigdes av kyrkoherde Karl Måhlen. Delsbostintan var en känd kulturmänniska och hon avled den 14 maj 1953.